Akustiikkatuotteet

 

Parantuneella akustiikalla tarkoitetaan sitä, että äänen heijastusta pienentämällä lyhennetään jälkikaiunta-aikaa, jolloin tilan kaiuntataso alenee. Tämä saavutetaan muuntamalla ääni mekaaniseksi energiaksi (värähtely tai lämpö) paneelissa sekä paneelin takana olevassa eristeessä.

Kun ääniaalto joutuu kosketukseen paneelimme kanssa, osa ääniaallon energiasta heijastuu takaisin avaruuteen, osa absorboituu materiaaliin ja loppuosa läpäistään paneelin takana olevaan eristekerrokseen asti.